DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

26.4.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursów na projekty badawcze dotyczące polskiej i niemieckiej kultury pamięci i niemieckiej okupacji Polski

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) udzieli wsparcia dwóm projektom poświęconym polskiej i niemieckiej kulturze pamięci po 1989 roku i niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Zdecydowały o tym na posiedzeniu w Berlinie zarząd i rada naukowa Fundacji. Na każdy z projektów przeznaczono po 300 tysięcy euro, rozłożonych na okres odpowiednio trzech i czterech lat.

Na temat kultury pamięci zostanie zrealizowany projekt „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci” pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej i dr Tomasza Załuskiego. Partnerami projektu są Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Łódzki oraz Imre Kertész Kolleg w Jenie. Zespół badawczy chce skupić uwagę na niemieckich i polskich wystawach historycznych i artystycznych poświęconych II wojnie światowej i powojennej migracji.
„Ten Projekt pokazuje, że kultury pamięci w Niemczech i Polsce nie są głównie produktem państwowej polityki historycznej, lecz że odciskają na nich piętno również czynniki audiowizualne, takie jak film, muzyka, wystawy czy muzea” - powiedział przewodniczący rady naukowej PNFN, prof. Stefan Troebst. „Przedmiotem badań będą zarazem przybierające na sile wpływy zmierzające do europeizacji, internacjonalizacji i globalizacji, wywierane na Polskę i Niemcy”.

Historycy prof. Stephan Lehnstaedt i prof. Paweł Machcewicz opracują razem z polsko-niemieckim zespołem autorów podręcznik akademicki na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945. Zaplanowano krytyczną, łączącą dociekania z różnych krajów syntezę dotychczasowych prac badawczych. Opisany ma być zwłaszcza los wieloetnicznej ludności Polski w okupacyjnej codzienności, opór społeczny i skutki okupacyjnego terroru. Przewodnicząca zarządu PNFN prof. Rita Süssmuth podkreśliła: „Ten ważny rozdział polsko-niemieckiej historii trzeba zbadać gruntowniej niż dotychczas. Cieszymy się, że zespół autorów naświetli również mało do tej pory opisywane aspekty niemieckiej okupacji Polski. To spojrzenie w przeszłość jest niezbędne do tego, byśmy mogli wspólnie kształtować przyszłość na solidnym fundamencie”.

Realizację obu wybranych projektów, wyłonionych w specjalnych konkursach „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” i „Niemiecka okupacja Polski 1939–1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” umożliwią środki przyznane przez ministerstwa ds. nauki obu krajów.

Komunikat prasowy | [PDF - 92 kB]

29.7.2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera badania nad polsko-niemiecką kulturą pamięci i okupacją niemiecką w Polsce

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro.

Informacja prasowa | [PDF - 172 kB]

17.6.2021 r.

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji PNFN wspiera konferencję "Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa" organizowaną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uczelnię Łazarskiego i Niemiecki Instytut Spraw Polskich wraz z innymi partnerami. W Warszawie uczestnicy wydarzenia podejmą się podsumowania mijających 30 lat oraz wskazania kierunków działań w przyszłości.

Informacja prasowa | [PDF - 727 kB]

20.8.2018 r.

Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

więcej

30.6.2016 r.

Nauka i jej misja publiczna w Polsce i w Niemczech: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zaprasza na ewaluację projektów i dyskusję z naukowcami i ekspertami w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Z prof. Ritą Süssmuth, przewodniczącą zarządu PNFN, na temat publicznej misji nauki oraz jej przyszłości w obu krajach dyskutować będą prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW oraz prof. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji narodowej i były rektor Politechniki Gdańskiej.

więcej

8.6.2016 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży świętują „25 lat sąsiedztwa”: Przyjęcie letnie w Berlinie

Politycy, naukowcy i młodzież opowiadali o swoich doświadczeniach z sąsiednim krajem. Okazją do spotkania była 25-ta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

więcej

19.11.2008 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki rozpoczyna działalność

Celem jest bliska współpraca studentów i naukowców z obu krajów.

więcej

19.11.2008 r.

Premier Matthias Platzeck powitał podjęcie pracy „Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki“ (PNFN) powołanej do życia z inicjatywy Rządu Federalnego i kraju związkowego Brandenburgii.

Platzeck o podjęciu pracy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: "Ważny krok w kierunku zacieśnienia stosunków z sąsiadami".

więcej

30.11.2006 r.

Polsko-niemiecka współpraca zacieśnia się

Federacja i kraj związkowy Brandenburgia zakładają Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Celem fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami poprzez intensywną współpracę między studentami, naukowcami i badaczami z obu krajów.

więcej