DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

21.6.2023 r.

Umowa międzyrządowa umożliwi Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dodatkowe wspieranie transgranicznych projektów badawczych

Podpisanie umowy 21 czerwca 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie

21 czerwca 2023 roku przedstawiciele polskiego i niemieckiego ministerstwa nauki – sekretarz stanu prof. Sabine Döring i sekretarz stanu Wojciech Murdzek podpisali w Warszawie umowę międzyrządową zmieniającą umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Nowy zapis w umowie tworzy prawną podstawę wspierania w przyszłości działalności statutowej Fundacji. Każda ze stron może przekazać do 500 tysięcy euro rocznie.

Cornelia Pieper, przewodnicząca Zarządu Fundacji i konsul generalna Niemiec w Gdańsku, skomentowała: „Porozumienie to otwiera drzwi do dalszego wspierania większych projektów badawczych dotyczących centralnych tematów polsko-niemieckich. Cieszymy się z dążenia obu rządów do kontynuowania tej ważnej formy współpracy polsko-niemieckiej”.

Dzięki porozumieniu będą mogły być realizowane dwa projekty z konkursów specjalnych "Kultura Pamięci: Media - Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" oraz "Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945: polityka - terror - życie codzienne - opór". Naukowcy rozpoczną prace badawcze latem 2023 roku. Zespół badawczy z Łodzi i Jeny zajmuje się tematem: " Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci". Naukowcy z Warszawy i Berlina będą współpracować z polsko-niemieckim zespołem autorów nad podręcznikiem poświęconym niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Na podstawie zaktualizowanej umowy międzyrządowej Fundacja może planować dodatkowe konkursy na dofinansowanie projektów. „Rozpoczęliśmy już konsultacje z Radą Naukową i niebawem będziemy mogli przedstawić propozycję nowego tematu konkursu specjalnego. Chcemy się zająć jednym z aktualnych zagadnień, a mianowicie skutkami tak zwanej »epokowej przemiany« od 2022 roku w stosunkach polsko-niemieckich” - podkreślił prof. Jan Rydel, wiceprzewodniczący Zarządu.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera od 2008 roku polsko-niemieckie przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza projekty badawcze i wydarzenia naukowe. Od początku działalności PNFN przyznała dotacje 432 polsko-niemieckim projektom na łączną kwotę ponad 12,5 mln euro.
Środki stanowiące kapitał Fundacji przekazały jej rządy Polski i Niemiec, a do fundatorów należy również Kraj Związkowy Brandenburgia. Wszystkie gremia PNFN mają obsadę polsko-niemiecką. Współpracę obu krajów w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki ustalono w 2008 roku w umowie międzyrządowej.

 


 

5.12.2022 r.

Cornelia Pieper nową przewodniczącą Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Cornelia Pieper, niemiecka konsul generalna w Gdańsku, jest nową przewodniczącą Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Zajęła miejsce byłej przewodniczącej Bundestagu, profesor Rity Süssmuth, która sprawowała tę funkcję od początku działalności fundacji w 2008 roku. Zastępcą przewodniczącej jest krakowski historyk, profesor Jan Rydel.

Komunikat prasowy, 05.12.2022 | [PDF - 169,1 kB]

więcej

26.4.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursów na projekty badawcze dotyczące polskiej i niemieckiej kultury pamięci i niemieckiej okupacji Polski

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) udzieli wsparcia dwóm projektom poświęconym polskiej i niemieckiej kulturze pamięci po 1989 roku i niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Zdecydowały o tym na posiedzeniu w Berlinie zarząd i rada naukowa Fundacji. Na każdy z projektów przeznaczono po 300 tysięcy euro, rozłożonych na okres odpowiednio trzech i czterech lat.

Komunikat prasowy | [PDF - 92,0 kB]

więcej

29.7.2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera badania nad polsko-niemiecką kulturą pamięci i okupacją niemiecką w Polsce

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro.

Informacja prasowa | [PDF - 172,5 kB]

więcej

17.6.2021 r.

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji PNFN wspiera konferencję "Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa" organizowaną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uczelnię Łazarskiego i Niemiecki Instytut Spraw Polskich wraz z innymi partnerami. W Warszawie uczestnicy wydarzenia podejmą się podsumowania mijających 30 lat oraz wskazania kierunków działań w przyszłości.

Informacja prasowa | [PDF - 727,0 kB]

więcej

20.8.2018 r.

Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

więcej

30.6.2016 r.

Nauka i jej misja publiczna w Polsce i w Niemczech: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zaprasza na ewaluację projektów i dyskusję z naukowcami i ekspertami w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Z prof. Ritą Süssmuth, przewodniczącą zarządu PNFN, na temat publicznej misji nauki oraz jej przyszłości w obu krajach dyskutować będą prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW oraz prof. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji narodowej i były rektor Politechniki Gdańskiej.

więcej

8.6.2016 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży świętują „25 lat sąsiedztwa”: Przyjęcie letnie w Berlinie

Politycy, naukowcy i młodzież opowiadali o swoich doświadczeniach z sąsiednim krajem. Okazją do spotkania była 25-ta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

więcej

19.11.2008 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki rozpoczyna działalność

Celem jest bliska współpraca studentów i naukowców z obu krajów.

więcej

19.11.2008 r.

Premier Matthias Platzeck powitał podjęcie pracy „Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki“ (PNFN) powołanej do życia z inicjatywy Rządu Federalnego i kraju związkowego Brandenburgii.

Platzeck o podjęciu pracy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: "Ważny krok w kierunku zacieśnienia stosunków z sąsiadami".

więcej

30.11.2006 r.

Polsko-niemiecka współpraca zacieśnia się

Federacja i kraj związkowy Brandenburgia zakładają Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Celem fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami poprzez intensywną współpracę między studentami, naukowcami i badaczami z obu krajów.

więcej