DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Informacje dla wnioskodawców

Co fundacja wspiera i na co nie przyznaje dotacji oraz szczególowe informacje o konkursach.

Terminy składania wniosków

Konkurs główny do 15.11.2023 r.

Konkurs uproszczony do 01.12.2023 r.

Informacje dla dotacjobiorców

Ta chroniona hasłem strona przeznaczona jest dla dotacjobiorców, wspólpracujących ze sobą partnerów w projekcie. Oprócz wytycznych dotyczących realizacji projektu zawiera także inne wewnętrzne instrukcje i formularze wniosku o przelew dotacji, raportu częściowego i końcowego. 

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
Od początku swojej działalności PNFN przyznała dotacje 441 projektom na łączną kwotę ok. 12,6 mln euro.