DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Informacje dla wnioskodawców

Co fundacja wspiera i na co nie przyznaje dotacji oraz szczególowe informacje o konkursach.

Terminy składania wniosków

Główny konkurs do 30.10.2021 r.

Specjalny konkurs do 15.11.2021 r.

Uproszczony konkurs do 01.12.2021 r.

Informacje dla dotacjobiorców

Ta chroniona hasłem strona przeznaczona jest dla dotacjobiorców, wspólpracujących ze sobą partnerów w projekcie. Oprócz wytycznych dotyczących realizacji projektu zawiera także inne wewnętrzne instrukcje i formularze wnioskowania o przelew dotacji, raportu częściowego i końcowego. 

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
PNFN przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 400 projektom na łączną kwotę ok. 11 mln euro.