DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Konkurs uproszczony

Aktualne terminy składania wniosków: 6 maja & 2 grudnia 2024 r.
Ogłoszenie decyzji: w lipcu 2024 r. & w kwietniu 2025 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty mogą zostać rozpoczęte najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Decyzje do zakończonego w grudniu 2023 r. konkursu zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2024 r.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10 000 euro. Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi od 6 tys. do 8 tys. euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji w tym konkursie Fundacji wynosi ok. 50% do 70%.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dotację należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

Pięć kroków do złożenia wniosku:

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z instrukcją oraz dalszymi informacjami zawartymi w rubryce Dokumenty.

PORTAL OBSŁUGI WNIOSKÓW

 

Dokumenty

Instrukcja – konkurs uproszczony

Wzór wniosku

Formularz podpisów

 

Jak złożyć wniosek?

1. Zarejestrować się na portalu obsługi wniosków

2. Podać kod aktywacyjny

3. Zalogować się podając nazwę użytkownika i hasło

4. Wysłać zapytanie

5. Wypełnić i wysłać wniosek