DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Uproszczony konkurs

Aktualne terminy składania wniosków: 30 kwiecień 2022 r. & 1 grudzień 2022 r.
Ogłoszenie decyzji: lipiec 2022 r. & kwiecień 2023 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują sie również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 do 8.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji w tym konkursie Fundacji wynosi ok. 30 do 40 %.

Dokumenty

Instrukcja uproszczony konkurs
[PDF - 147.3 kB]

Priorytety tematyczne opis
[PDF - 167.4 kB]

Wniosek część 1 opis projektu UK
[DOCX - 30.0 kB]

Wniosek część 2 plan finansowy UK
[XLSX - 25.4 kB]

Wniosek część 3 podpisy
[DOCX - 24.7 kB]

Streszczenie wytycznych w sprawie wniosków o dofinansowanie na bazie wydatków
[PDF - 151.7 kB]

Streszczenie szczególnych przepisów pomocniczych BMBF
[PDF - 81.9 kB]

Streszczenie ogólnych przepisów pomocniczych BMBF
[PDF - 101.5 kB]