DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Impressum

Wydawca

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Große Scharrnstr. 23 a
D-15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49-(0)335-6640-593 / -594
Fax: +49-(0)335-6640-595
E-Mail: gnauck@pnfn.pl
Internet: www.pnfn.pl

PNFN nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych wskazanych za pomocą odnośnika

Projekt i realizacja techniczna

Joanna Cotreanti, www.piktogram.eu
Christian Coers, www.cbc-design.de

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail