DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

30.6.2016 r.

Nauka i jej misja publiczna w Polsce i w Niemczech: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zaprasza na ewaluację projektów i dyskusję z naukowcami i ekspertami w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Z prof. Ritą Süssmuth, przewodniczącą zarządu PNFN, na temat publicznej misji nauki oraz jej przyszłości w obu krajach dyskutować będą prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW oraz prof. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji narodowej i były rektor Politechniki Gdańskiej.

Jubileusz 25-lecia podpisania Traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie to odpowiedni moment, aby przypomnieć o misji Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, dokonać przeglądu oraz krytycznej refleksji dotychczasowych osiągnięć i zastanowić się nad obecnymi wyzwaniami i zadaniami szeroko pojętej polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Celem konferencji jest zapoznanie jak najszerszego grona naukowców i ekspertów z aktualnie opracowywanymi tematami, zaprezentowanie zapotrzebowania na innowacyjne badania i analizy, przedstawienie informacji o różnych możliwościach wsparcia i finansowania polsko - niemieckich projektów partnerskich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych i kulturoznawstwa.

„Nie chciałabym, by mówiono o nas, że znamy się na technologiach, ale o filozofii, czy wzajemnej historii wiemy niewiele” mówi prof. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu i przewodnicząca zarządu fundacji, podkreślając tym samym znaczenie współpracy obu krajów w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w naukach humanistycznych. Z prof. Ritą Süssmuth na temat publicznej misji nauki oraz jej przyszłości w obu krajach dyskutować będą prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW oraz prof. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji narodowej i były rektor Politechniki Gdańskiej. Paneliści rozmawiać będa o tym, jaką dodatkową korzyść może przynieść międzynarodowa kooperacja w zakresie nauki, szczególnie w szkolnictwie wyższym oraz czy postępująca europejska standardyzacja grozi akademicką „wydajnością“ za wszelką cenę? W jaki sposób nauki humanistyczne i społeczne przyczyniają się do rozwiązywnia istotnych problemów społeczeństwa? Czy i w jakim stopniu naukowcy powinni uczestniczyć w doradztwie politycznym?

Przed dyskusją zespoły naukowców z Polski i Niemiec zaprezentują wyniki przeprowadzonych badań dotyczących mniejszości ukraińskiej w Polsce i w Niemczech, partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz polsko-niemieckiej dwujęzyczności.


Organizator      
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności

Gdzie?               
Europejskie Centrum Solidarności (I piętro, biblioteka), pl. Solidarności 1, Gdańsk

Kiedy?               
Czwartek, 30 czerwca 2016, godz.14.00 - 18.30

Kontakt   
Daria Mudzo-Wieloch, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, mudzo-wieloch@pnfn.pl


PROGRAM

O 14.00 powitają uczestników konferencji:

- Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
- Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
- Cornelia Pieper, konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
- prof. dr hab. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu, przewodnicząca zarządu PNFN
- prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodniczący rady   naukowej PNFN   

O 14.30 przedstawione zostaną trzy modelowe opracowania aktualnych problemów przez polsko-niemieckie zespoły naukowców:

„Ukraińcy w Polsce i w Niemczech - zaangażowanie społeczno-polityczne, oczekiwania, możliwości, działania” – dr Agnieszka Łada, Fundacja Instytut Spraw
Publicznych w Warszawie; Julian Plottka, Instytut Polityki Europejskiej w Berlinie

Demonstracją realnej siły społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy stała się działalność Euromajdanu. Raport prezentuje zaangażowanie Ukraińców - emigrantów w problemy ich kraju: protesty i demonstracje przeciwko wojnie na wschodzie kraju, pomoc poszkodowanym zołnierzom i ich rodzinom. Jego autorzy sugerują uruchmienie  w krajach UE konkretnych mechanizmów - również finansowych - rozwijających ukraiński kapitał społeczny, szczególnie inicjatywy lokalne.

„Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP“ - prof. dr hab. Jens Lowitzsch, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; dr. habil. Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda w Krakowie

Własność pracownicza stała sie w tym samym czasie „gorącym“ tematem zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w tej sprawie wyznaczyło założenia projektu - kompleksową analizę umożliwiajacą wdrożenie właściwej polityki prawa, której rezultatem jest konkretna propozycja modeli partycypacji pracowniczej obu krajów.

„Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności“ - prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski – dr Grzegorz Krajewski, Uniwersytet Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim

Slawiści z Uniwersytetu Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim i poloniści z Uniwersytetu Wrocławskiego opracowali oryginalną koncepcję dydaktyczną, polegająca na rozpoznaniu cech języka dwujęzycznych Polaków mieszkajacych w Niemczech, tak zwanych użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego, którzy posługują się w sytuacjach rodzinnych językiem polskim. Na podstawie analiz powstał zbiór ćwiczeń dostępny online pod adresem www.nakoncujezyka.uni-freiburg.de.

O 17.00 organizatorzy zapraszają na dyskusję panelową z prof. dr hab. Ritą Süssmuth, prof. dr hab. Aleksandrem Bobko i prof. dr hab.inż. Edmundem Wittbrodtem, którą poprowadzi czlonek rady naukowej PNFN, prof. dr hab. Klaus Ziemer z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail