DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Członkowie władz

Zarząd

Cornelia Pieper
Konsul generalna w Gdańsku
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Wiceprzewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Przewodnicząca Zarządu Fundacji Joachima Herza

 

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Honorowa Przewodnicząca)

Kuratorium

Prof. dr hab. Sabine Döring
Sekretarz Stanu
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

Dr Bartłomiej Wróblewski LLM
Poseł na Sejm RP, członek polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej
(Wiceprzewodniczący)

Prof. dr hab. Marek Cichocki
Collegium Civitas w Warszawie

Dietmar Nietan
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

Anke Reiffenstuel
Pełnomocnik ds. polityki zagranicznej w dziedzinie badań naukowych i edukacji
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr Manja Schüle
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst, prof. em.
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący Rady Naukowej)

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Pełnomocnik ds Stosunków Brandenbursko-Polskich
Ministerstwo Finansów i do Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst, prof. em.
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki
(Wiceprzewodnicząca)

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZiP)
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Tadeusz Szawiel
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie