DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Członkowie władz

Zarząd

Cornelia Pieper
Konsul generalna w Gdańsku
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(Wiceprzewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Przewodnicząca Zarządu Fundacji Joachima Herza

 

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
była Przewodnicząca Bundestagu
była Przewodnicząca Zarządu PNFN (2008-2022)
(Honorowa Przewodnicząca)

Kuratorium

Prof. dr hab. Sabine Döring
Sekretarz Stanu
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

Dr Bartłomiej Wróblewski LLM
Poseł na Sejm RP, członek polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej
(Wiceprzewodniczący)

Prof. dr hab. Marek Cichocki
Collegium Civitas w Warszawie

Dietmar Nietan
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

Anke Reiffenstuel
Pełnomocnik ds. polityki zagranicznej w dziedzinie badań naukowych i edukacji
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr Manja Schüle
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst, prof. em.
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący Rady Naukowej)

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Pełnomocnik ds Stosunków Brandenbursko-Polskich
Ministerstwo Finansów i do Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst, prof. em.
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki
(Wiceprzewodnicząca)

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZiP)
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Tadeusz Szawiel
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie