DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

26.4.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursów na projekty badawcze dotyczące polskiej i niemieckiej kultury pamięci i niemieckiej okupacji Polski

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) udzieli wsparcia dwóm projektom poświęconym polskiej i niemieckiej kulturze pamięci po 1989 roku i niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Zdecydowały o tym na posiedzeniu w Berlinie zarząd i rada naukowa Fundacji. Na każdy z projektów przeznaczono po 300 tysięcy euro, rozłożonych na okres odpowiednio trzech i czterech lat.

Na temat kultury pamięci zostanie zrealizowany projekt „Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci” pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej i dr Tomasza Załuskiego. Partnerami projektu są Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Łódzki oraz Imre Kertész Kolleg w Jenie. Zespół badawczy chce skupić uwagę na niemieckich i polskich wystawach historycznych i artystycznych poświęconych II wojnie światowej i powojennej migracji.
„Ten Projekt pokazuje, że kultury pamięci w Niemczech i Polsce nie są głównie produktem państwowej polityki historycznej, lecz że odciskają na nich piętno również czynniki audiowizualne, takie jak film, muzyka, wystawy czy muzea” - powiedział przewodniczący rady naukowej PNFN, prof. Stefan Troebst. „Przedmiotem badań będą zarazem przybierające na sile wpływy zmierzające do europeizacji, internacjonalizacji i globalizacji, wywierane na Polskę i Niemcy”.

Historycy prof. Stephan Lehnstaedt i prof. Paweł Machcewicz opracują razem z polsko-niemieckim zespołem autorów podręcznik akademicki na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945. Zaplanowano krytyczną, łączącą dociekania z różnych krajów syntezę dotychczasowych prac badawczych. Opisany ma być zwłaszcza los wieloetnicznej ludności Polski w okupacyjnej codzienności, opór społeczny i skutki okupacyjnego terroru. Przewodnicząca zarządu PNFN prof. Rita Süssmuth podkreśliła: „Ten ważny rozdział polsko-niemieckiej historii trzeba zbadać gruntowniej niż dotychczas. Cieszymy się, że zespół autorów naświetli również mało do tej pory opisywane aspekty niemieckiej okupacji Polski. To spojrzenie w przeszłość jest niezbędne do tego, byśmy mogli wspólnie kształtować przyszłość na solidnym fundamencie”.

Realizację obu wybranych projektów, wyłonionych w specjalnych konkursach „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” i „Niemiecka okupacja Polski 1939–1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” umożliwią środki przyznane przez ministerstwa ds. nauki obu krajów.

Komunikat prasowy | [PDF - 92,0 kB]

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail