DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Informacje dla dotacjobiorców

Na następującej, chronionej hasłem stronie internetowej znajdziecie Państwo, oprócz wytycznych, także inne wewnętrzne instrukcje, formularze oraz logo fundacji dla asysty w projektach oraz sprawozdawczości.

Numer projektu (xxxx-xx / xxx-xxxx-xxxxx) stanowi jednocześnie login i nazwę użytkownika

Wewnętrzne instrukcje i formularze fundacji dla beneficjentów dotacji

Kontakt

W razie pytań co do przebiegu projektu, dla zmian przeznaczenia i przedłużenia czasu trwania projektów, prosimy zwracać się do:

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów
E-Mail

W sprawach rozliczeń finansowych, wniosków o wypłatę środków oraz sprawozdań osobą kontaktową jest:

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych
E-Mail