DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

8.6.2016 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży świętują „25 lat sąsiedztwa”: Przyjęcie letnie w Berlinie

Politycy, naukowcy i młodzież opowiadali o swoich doświadczeniach z sąsiednim krajem. Okazją do spotkania była 25-ta rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) zaprosiły gości na wspólne polsko-niemieckie przyjęcie letnie 8 czerwca 2016 roku w Berlinie. Okazją do spotkania była 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, wraz z którym powołano do życia PNWM i FWPN.

Zaproszeni do rozmowy przewodnicząca zarządu PNFN, była przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth, współprzewodniczący Rady FWPN, były minister spraw zagranicznych RFN Markus Meckel oraz autor książek i pracownik Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt Matthias Kneip opowiadali o tym, jak kiedyś nawiązywało się kontakty z Polską, także te osobiste, i jak to wygląda dzisiaj. W drugiej z dyskusji, o międzynarodowej współpracy młodzieży i jej znaczeniu dla społeczeństw obu krajów także w przyszłości, brali udział sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Caren Marks, specjalista ds. międzynarodowej współpracy młodzieży Stephan Schwieren, członek rady PNWM i kierownik Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych dr Agnieszka Łada oraz uczniowie z Polski i Niemiec, którzy byli akurat obecni w Berlinie w ramach wymiany.

Na zaproszenie organizatorów przybyło 250 gości ze świata polityki oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się nauką, pracą z młodzieżą i innymi sprawami społecznymi, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu wpływają na kształt stosunków polsko-niemieckich. Wnieśli tym samym swój wkład w to, że 25 lat sąsiedztwa oznacza dziś normalność w stosunkach polsko-niemieckich. Jubileusz ten jest zarazem okazją do zadania sobie pytania o to, jak wspólnie przejąć odpowiedzialność za naszą przyszłość w Europie.

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail