DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Ukraińcy w Polsce i w Niemczech – społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie polityczne, oczekiwania, możliwości działania

Zmagania o pojednanie. Wzajemne oddziaływania religii i polityki w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2010