DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Emocjonalne sąsiedztwo. Afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych od przystąpienia Polski do UE

Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie

Ukraińcy w Polsce i w Niemczech – społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie polityczne, oczekiwania, możliwości działania

Zmagania o pojednanie. Wzajemne oddziaływania religii i polityki w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2010