DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Adres

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Große Scharrnstr. 23 a
D-15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: +49-(0)335-6640-593 / -594
Fax: +49-(0)335-6640-595

Internet: www.pnfn.pl

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail