DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

19.11.2008 r.

Premier Matthias Platzeck powitał podjęcie pracy „Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki“ (PNFN) powołanej do życia z inicjatywy Rządu Federalnego i kraju związkowego Brandenburgii.

Platzeck o podjęciu pracy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: "Ważny krok w kierunku zacieśnienia stosunków z sąsiadami".

Platzeck oświadczył dzisiaj w Poczdamie: „Brandenburgia jest jak najbardziej zainteresowana stałym zacieśnianiem stosunków z naszym wschodnim sąsiadem. Możliwość wspierania wspólnych projektów naukowych przez Fundację stanowi ważny krok w tym kierunku. Żywię głęboką nadzieję, że szczególnie zyskają na tym wspólne zamierzenia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu “.
 
PNFN przyjmuje teraz pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów. Celem Fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami wśród studentów, naukowców i badaczy obu narodów. Projekty i przedsięwzięcia – przede wszystkim w dziedzinach nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, jak również prawa, nauk społecznach i ekonomicznych – mają być przeprowadzane głównie w ramiach współpracy między studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów.

PNFN jest fundacją prawa cywilnego i ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Odrą. Kapitał fundacji wynosi obecnie 50 milionów euro, a w nadchodzących latach Polska przekaże równowartość 5 milionów euro. Członkowie Kuratorium, Zarządu oraz Rady Doradczej Fundacji pochodzą z obu krajów. Na czele Zarządu stoi Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w pierwszym postępowaniu konkursowym można składać do dnia 06.01.2009. Formularze w obu językach znajdują się na stronach https://www.dpws.de/ lub https://www.pnfn.pl/ .

Zródło: informacja prasowa Brandenburgii z dnia 19.11.2008 roku.

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail