DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

29.7.2021 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera badania nad polsko-niemiecką kulturą pamięci i okupacją niemiecką w Polsce

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro.

Informacja prasowa | [PDF - 172,5 kB]

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail