DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

5.12.2022 r.

Cornelia Pieper nową przewodniczącą Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Cornelia Pieper, niemiecka konsul generalna w Gdańsku, jest nową przewodniczącą Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Zajęła miejsce byłej przewodniczącej Bundestagu, profesor Rity Süssmuth, która sprawowała tę funkcję od początku działalności fundacji w 2008 roku. Zastępcą przewodniczącej jest krakowski historyk, profesor Jan Rydel.

W związku ze zmianą w zarządzie Rita Süssmuth podkreśliła: „Porozumienie i współpraca między obu naszymi krajami od dawna szczególnie leży mi na sercu. Po tragicznych wydarzeniach XX wieku stosunki te rozwinęły się w zaskakująco pozytywny sposób, przede wszystkim od czasu pokojowej rewolucji w 1989 roku. Dziś Polska i Niemcy są bardzo bliskimi partnerami - nie tylko w wymianie gospodarczej, ale przede wszystkim w naukowej wymianie między ludźmi. Mamy jeszcze wielki niewykorzystany potencjał, który powinniśmy z wdzięcznością wykorzystać dla naszego solidarnego partnerstwa. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki i jej programy dofinansowania badań naukowych odgrywają w tej mierze ważną rolę. Dzięki projektom badawczym zdobywamy nową wiedzę o ważnych dla przyszłości tematach w stosunkach polsko-niemieckich, a jednocześnie możemy wnikliwie analizować wspólną historię. Dobrym tego przykładem są konkursy specjalne fundacji na temat komunikacji w stosunkach dwustronnych, niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945 oraz kultury pamięci po 1989 roku”.

Konsul generalna Cornelia Pieper angażuje się od dawna na tym polu. Była między innymi koordynatorką rządu federalnego do spraw międzyspołecznych relacji polsko-niemieckich i współpracy przygranicznej w latach 2009–2013. W tym charakterze należała już, wraz z ówczesnym polskim pełnomocnikiem do spraw dialogu międzynarodowego Władysławem Bartoszewskim, do kuratorium fundacji. Jako posłanka do Bundestagu była w latach 1999–2009 członkinią Komisji Oświaty, Nauki i Oceny Konsekwencji Rozwoju Technik­i, a w latach 2008–2009 jej przewodniczącą. Od 2009 roku powierzono jej zadania sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznej polityki kulturalnej i edukacyjnej.

Mówiąc o swoim nowym zadaniu, Cornelia Pieper podkreśliła: „Kooperacja naukowa i działalność kulturalna to ważne filary intensywnych kontaktów między Polską a Niemcami. Już Einstein powiedział, że ważniejsza od wiedzy jest wyobraźnia, gdyż ta pierwsza jest ograniczona. Dlatego pragnę pobudzić naszą wyobraźnię w odniesieniu do nowych innowacyjnych obszarów tematycznych oraz wymiany naukowców. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki będzie również w przyszłości wspierać projekty, które wzmacniają wzajemne zrozumienie, a także partnerstwo transgraniczne, a ponadto dają impulsy do współpracy europejskiej. Dodatkową wartość stanowi dla mnie współpraca z innymi krajami europejskimi, zwłaszcza z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, oraz z partnerami z Ukrainy”.

Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki od 2008 roku finansuje polsko-niemieckie projekty naukowe, w szczególności projekty badawcze i wydarzenia naukowe, z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Kapitał fundacji pochodzi od rządów Niemiec i Polski, jednym z fundatorów jest także Kraj Związkowy Brandenburgia. Wszystkie organy fundacji mają obsadę polsko-niemiecką. Od początku działalności fundacja przyznała dotacje ok. 420 polsko-niemieckim projektom na łączną kwotę ponad 12 mln euro. Dodatkowe środki przeznaczone przez oba rządy w kwocie po 300 000 euro umożliwiają jej obecnie wspieranie dwóch dużych projektów, poświęconych badaniu niemieckiej i polskiej kultury pamięci po 1989 roku oraz niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej.

Kontakt dla mediów:
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Daria Mudzo-Wieloch, wicedyrektor
mudzo-wieloch@pnfn.pl, +49 335 6640 594
www.pnfn.pl

Komunikat prasowy, 05.12.2022 | [PDF - 169,1 kB]

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail