DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców oraz badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju postaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Aktualności

Fundacja poszukuje koordynatorki projektów / koordynatora projektów, która/który rozpocznie pracę 1 października 2024 roku. Stanowisko jest ogłaszane w wymiarze 30 godzin tygodniowo (75% etatu) na czas określony dwóch lat. Celem jest uczynienie tego stanowiska stałym. Wynagrodzenie jest oparte na grupie płacowej 11 TV-L. Praca z domu jest częściowo możliwa.

Koordynator/ka projektów jest przede wszystkim odpowiedzialny/a za konkursy Fundacji i zarządzanie wnioskami oraz projektami. Ona/on Wspiera również pracę Biura Fundacji w różnych aspektach działalności.

 

 

Informacje o konkursach

Fundacja regularnie przyznaje dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​

W 2021 r. odbyły się dodatkowo dwa konkursy specjalne​​​​​​​ na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców. Wnioski o dotację należy składać wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków.

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
Od początku swojej działalności PNFN przyznała dotacje 441 projektom na łączną kwotę ok. 12,6 mln euro.

Terminy składania wniosków

Decyzje dotyczące konkursów zakończonych w listopadzie/grudniu 2023 r. zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2024 r.

- Konkurs główny do 15.11.2024 r.

Decyzje zostaną ogłoszone w kwietniu 2025 r.

- Konkurs uproszczony do 06.05.2024 r. oraz 02.12.2024

Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec czerwca 2024 r. oraz w kwietniu 2025 r.

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail