DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Oferta o pracę

Fundacja poszukuje koordynatorki projektów / koordynatora projektów, która/który rozpocznie pracę 1 października 2024 roku. Stanowisko jest ogłaszane w wymiarze 30 godzin tygodniowo (75% etatu) na czas określony dwóch lat. Celem jest uczynienie tego stanowiska stałym. Wynagrodzenie jest oparte na grupie płacowej 11 TV-L. Praca z domu jest częściowo możliwa.

Koordynator/ka projektów jest przede wszystkim odpowiedzialny/a za konkursy Fundacji i zarządzanie projektami Wspiera również pracę Biura Fundacji w różnych aspektach działalności.

Dokumenty

Oferta o pracę