DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Wspierane Projekty

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 441 polsko-niemieckim projektom naukowym na łączną kwotę około 12.600.000 euro.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych realizowane wspólnie przez naukowców i studentów z obu krajów. Wśród nich znajdują się między innymi projekty badawcze, konferencje naukowe oraz kilka programów stypendialnych. W kategorii projektów badawczych zostały wprowadzone cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

Transgraniczne procesy metropolizacji w aglomeracji szczecińskiej, Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989 czy utworzenie sieci na rzecz mediacji i zarządzania konfliktami w regionie przygranicznym Słubic i Frankfurtu nad Odrą – to niektóre z dotychczas wspieranych przez Fundację projektów.

W ramach konkursu specjalnego na temat „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich” Fundacja wspiera przedsięwzięcie badawcze na styku polityki, języka i emocji; przedmiotem badań są afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych od czasu przystąpienia Polski do UE. Drugi wspierany przez nas projekt jest poświęcony analizie protagonistów, instrumentów i stylów w dialogu polsko-niemieckim, a jego celem jest ustalenie, jak Polacy i Niemcy rozmawiają ze sobą i o sobie wzajemnie.

Dotacje 2023 Pobranie
Dotacje 2022 Pobranie
Dotacje 2021 Pobranie
Dotacje 2020 Pobranie
Dotacje 2019 Pobranie
Dotacje 2018 Pobranie
Dotacje 2017 Pobranie
Dotacje 2016 Pobranie
Dotacje 2009-2015 Pobranie