DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców oraz badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju postaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

 

 

 

Informacje o konkursach

Fundacja regularnie przyznaje dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

W 2021 r. odbyły się dodatkowo dwa specjalne konkursy na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców. Wnioski o dotację należy składać wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków.

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
Od początku swojej działalności PNFN przyznała dotacje 441 projektom na łączną kwotę ok. 12,6 mln euro.

Terminy składania wniosków

Konkurs główny do 15.11.2024 r.

Konkurs uproszczony do 06.05.2024 r.

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail