DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Konkursy specjalne 2021

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma konkursami specjalnymi badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 000 euro na partnerskie projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. Decyzje zostaną podjęte w kwietniu 2022 r.

W ramach konkursu „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku", analizie mają zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe strony w postrzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Drugim specjalnym konkursem zatytułowanym „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Formularze wniosku, instrukcja i opisy tematów konkursu są do pobrania w rubryce "dokumenty".

Oba specjalne konkursy, dotyczące kultury pamięci i okresu okupacji, są możliwe dzięki dofinansowaniu przez polskie i niemieckie ministerstwo nauki.

Dokumenty

Instrukcja dla wnioskodawców
[PDF - 331,9 kB]

Opis "Kultura pamięci"
[PDF - 195,5 kB]

Opis "Okupacja"
[PDF - 191,7 kB]

Wniosek część I opis projektu
[DOCX - 31,7 kB]

Wniosek część II plan finansowania
[XLSX - 28,5 kB]

Wniosek część III podpisy
[DOCX - 31,1 kB]