Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Informacje o konkursach

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Decyzje w sprawie już złożonych wniosków są przewidziane na kwiecień 2020 r.

 • Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Wnioski można składać do 30 października 2020 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone na wiosnę 2021 r.

 • Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

Wnioski w kolejnej edycji konkursu będzie można składać do 25 marca 2020 r. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec maja 2020 r. Kolejny konkurs odbędzie się pod koniec 2020 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.html)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Dr. Ewa Trutkowski
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: trutkowski@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
   (urlop wychowawczy do 10.2020 r.)
  • Zastępczyni dyrektora / Kierownik projektów
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl