Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Niniejsza strona zawiera podstawowe dokumenty na temat Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz formularze wniosku i instrukcję na temat procedury wnioskowania.

Informacje o konkursach

 • Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

 • Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

PNFN jest w trakcie opracowywania strategii. Wyniki tego procesu opublikujemy prawdopodobnie w grudniu 2017r. Oczekujemy istotnych zmian priorytetów tematycznych, mogą również nastąpić zmiany w procedurach i wytycznych wspierania. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (prosimy koniecznie o sprawdzenie stron Fundacji, aby się dowiedzieć o ewentualnych zmian):
15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
1 kwietnia: termin składania wniosków w głównym konkursie
początek maja: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie
15 maja: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
początek października: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl