Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.


Informacje o konkursach

 •     Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Wnioski można składać do 31 października 2019 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

 •     Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

Do 30 kwietnia 2019 r. można złożyć wniosek w uproszczonym konkursie. Decyzje zostaną ogłoszone w lipcu 2019 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Wnioski w kolejnej edycji konkursu będzie można składać do 2 grudnia 2019 r. Decyzje zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 r.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

 • Konkurs specjalny „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich“

W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Dotacja przydzielona projektowi może wynosić maksymalnie 300 000 euro, projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy. Termin składania wniosków upłynął 15 listopada 2018 r. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje zarząd PNFN. Opiniowanie merytoryczne wniosków leży w kompetencji rady fundacji – rozszerzonej o naukowców spoza tego grona. Decyzja zostanie podjęta najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl