Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. Niniejsza strona zawiera podstawowe dokumenty na temat Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz formularze wniosku i instrukcję na temat procedury wnioskowania.


Informacje o konkursach

 •     Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Wnioski można składać do 16 kwietnia 2018 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone pod koniec listopada 2018 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

 •     Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

Do 1 czerwca 2018 r. można złożyć wniosek w uproszczonym konkursie. Decyzje zostaną ogłoszone w połowie listopada 2018 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl