Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Niniejsza strona zawiera podstawowe dokumenty na temat Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz formularze wniosku i instrukcję na temat procedury wnioskowania.


Informacje o konkursach

 •     Główny konkurs

PNFN jest w trakcie opracowywania strategii. Wyniki tego procesu opublikujemy w styczniu 2018 r. Oczekujemy istotnych zmian priorytetów tematycznych, mogą również nastąpić zmiany w procedurach i wytycznych wspierania.

 •     Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe. Od 2018 r. maksymalna kwota dotacji wynosi 10.000 euro.

Do 1 lutego 2018 r. można złożyć wniosek w uproszczonym konkursie. Decyzje zostaną ogłoszone na początku maja 2018 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Przewidziany termin składania wniosków w kolejnej edycji konkursu to 1 czerwiec 2018 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi wówczas w październiku 2018 r.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl