Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.


Informacje o konkursach

 •     Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Wnioski można składać do 31 października 2018 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2019 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

 •     Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

Do 3 grudnia 2018 r. można złożyć wniosek w uproszczonym konkursie. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2019 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

 • Konkurs specjalny „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich“

W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Dotacja przydzielona projektowi może wynosić maksymalnie 300 000 euro, projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2018 r. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje zarząd PNFN. Opiniowanie merytoryczne wniosków leży w kompetencji rady fundacji – rozszerzonej o naukowców spoza tego grona. Decyzja zostanie podjęta najpóźniej do końca kwietnia 2019 r. Projekt zatwierdzony przez Fundację może rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji. 
 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl