Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Niniejsza strona zawiera podstawowe dokumenty na temat Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz formularze wniosku i instrukcję na temat procedury wnioskowania.

Informacje o konkursach

• Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

Wnioski można składać do 15 października 2013 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie lutego 2014 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona przez Fundację prawdopodobnie we wrześniu 2014 r. Przewidziany termin składania wniosków w planowanym konkursie to 15 październik 2014 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi wówczas w połowie lutego 2015 r.

• Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro. Termin składania wniosków w aktualnym konkursie to 15 kwiecień 2014 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w lipcu 2014 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Wnioski o dofinansowanie projektów w uproszczonym konkursie są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Decyzje zostają zazwyczaj ogłaszane w lutym i w lipcu. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

 

 

 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor wykonawczy
  • Telefonnummer: +49-(0)335-6640593
  • E-Mail-Adresse: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Kierowniczka projektów
  • Telefonnummer: +49-(0)335-6640594
  • E-Mail-Adresse: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Schurig
  • Ksiegowa
  • Telefonnummer: +49-(0)335-6640226
  • E-Mail-Adresse: schurig@pnfn.pl
  • Oberkirchplatz 2
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Faxnummer: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl