Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich” (20.08.2018 r.)

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Tym tematem chce zainteresować szersze kręgi zainteresowanych nauką odbiorców. Na ten cel przeznaczą ministerstwa nauki obu krajów dodatkowe środki w wysokości 300 tys. euro. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o dotację. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych. Szczególne znaczenie przypada przy tym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

„Stosunki polsko-niemieckie są w perspektywie europejskiej szczególnie intensywne oraz różnorodne i w dużym stopniu zależą od sposobu i jakości komunikacji między państwami, społeczeństwami i mediami obu krajów”, podkreśla prof. Rita Süssmuth, przewodnicząca zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i była przewodnicząca Bundestagu. „Tym konkursem chcemy się przyczynić do lepszego zrozumienia tych procesów komunikacyjnych.“

W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych. W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, przy czym moüliwe jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.

Wnioski należy nadesłać w języku polskim oraz niemieckim do 15 listopada 2018 r. Fundacja ogłosi decyzję o przyznaniu dotacji najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

Konkurs specjalny komunikacja

20 sierpnia 2018 r. 
 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/657.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora /
  • Kierownik projektów
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-
  • finansowych
  • Księgowa
  • +49-(0)335-6640226
  • e-mail
  • Große Scharnnstr. 23 a
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • +49-(0)335-6640595
  • Homepage