Informacje dla wnioskodawców

Główny konkurs

Aktualny termin składania wniosków: 30 października 2020 r.
Ogłoszenie decyzji: Połowa kwietnia 2021 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują sie również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi 20-30%. 

Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.700 euro w Niemczech/1.200 euro w Polsce

​​​​​​​
Stan: 20.10.2020 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/547.html)

Dokumenty