Polsko-niemiecka współpraca zacieśnia się (30.11.2006)

Federacja i kraj związkowy Brandenburgia zakładają Fundację na rzecz Nauki

Niemcy i Polska chcą wzmocnić współpracę w zakresie nauki. W tym celu powołana zostanie do życia „Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki”. Poinformowały o tym dziś Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF), Kancelaria Premiera oraz Ministerstwo Nauki kraju związkowego Brandenburgii. Celem fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami poprzez intensywną współpracę między studentami, naukowcami i badaczami z obu krajów. „Jesteśmy przekonani, że kluczowa rola przypadnie zwłaszcza współpracy między studentami, naukowcami i badaczami. Na tym polu winna formułować swe zadania „Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki” – oświadczyli Federalna Minister Edukacji i Badań Annette Schavan i premier Matthias Platzeck.

Fundacja wspierać będzie innowacyjne projekty w Niemczech oraz Polsce i równocześnie rozwijać nowe modele współpracy. „Ma ona nadać profil polsko – niemieckiej współpracy naukowej i wyrazistość w życiu publicznym” podkreśliła Schavan. Fundacja założona została w oparciu o krajowe prawo brandenburskie, jej założycielami są Rząd Federalny i kraj związkowy Brandenburgia, a siedzibę mieć będzie we Frankfurcie nad Odrą. Członkami zarządu założycielskiego Fundacji są: dr Erardo Rautenberg, Prokurator Generalny kraju związkowego Brandenburgii i prof. dr Klaus Ziemer, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Statut Fundacji podkreśla szczególną rolę wspólnych projektów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Schavan: „Rok polsko – niemiecki 2005 – 2006 wykazał, jaki potencjał zawiera ścisła i oparta na zaufaniu współpraca z naszym sąsiadem Polską. Impulsy wychodzą przede wszystkim ze spotkań między ludźmi”. Platzeck oświadczył: „Brandenburgia postrzega założenie Fundacji jako potwierdzenie swej długoletniej pionierskiej roli w polsko – niemieckich stosunkach naukowych. Zakładając Fundację Rząd Federalny i kraj związkowy opowiadają się za rozszerzeniem i pogłębieniem tych stosunków w przyszłości”.

Założenie „Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki” opiera się na wspólnej deklaracji z 25.07.2005, w której oba kraje podkreślają wolę wzmocnienia współpracy między studentami, naukowcami i badaczami. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań przeznacza na ten cel 50 milionów euro kapitału założycielskiego fundacji z budżetu federalnego, a strona polska równowartość 5 milionów euro. W kapitale zakładowym Fundacji partycypuje również kraj związkowy Brandenburgia.

Współpracę z Polską w ramach Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz postawienie do dyspozycji środków przyrzeczonych przez Polskę reguluje umowa rządowa podpisana przez oba kraje. W nadchodzących miesiącach dojdzie do ukonstytuowania się gremiów Fundacji – Zarządu, Kuratorium i Rady Naukowej – oraz opracowane zostaną zasady przyznawania środków i przygotowane pierwsze przetargi projektów.

Zródło: informacja prasowa Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych oraz Brandenburgii z dnia 30.11.2006 roku.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/458.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora /
  • Kierownik projektów
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-
  • finansowych
  • Księgowa
  • +49-(0)335-6640226
  • e-mail
  • Große Scharrnstr. 23 a
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • +49-(0)335-6640595
  • Homepage