Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/637.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Dr. Ewa Trutkowski
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: trutkowski@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
   (urlop wychowawczy do 10.2020 r.)
  • Zastępczyni dyrektora / Kierownik projektów
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl