Informacje dla wnioskodawców

Główny konkurs

Aktualny termin składania wniosków: 30 października 2020 r.
Ogłoszenie decyzji: Wiosną 2021 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują sie również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.300 euro w Niemczech/800 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce. Oprócz stypendium możliwa jest wypłata dodatku rodzicielskiego w wysokości 155 euro miesięcznie w Niemczech i w Polsce. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie części etatu w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Stan: 28.01.2020 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/547.html)

Dokumenty