Informacje dla wnioskodawców

Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

 • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
   
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
   
 • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finasnowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
   
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

Aktualne terminy w uproszczonym konkursie:
30 kwietnia 2019 r.: termin składania wniosków
początek lipca 2019 r.: ogłoszenie decyzji

2 grudnia 2019 r.: termin składania wniosków
początek kwietnia 2020 r.: ogłoszenie decyzji 

Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części:

 • opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach)
 • plan finansowy (wersja dwujęzyczna do wypełnienia w obu językach)
 • formularz podpisów (wersja dwujęzyczna)

Wszyastkie formularze należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Proszę się zapoznać z „Instrukcją dla uproszczonego konkursu“. Powyższe formularze wnioskowe oraz instrukcja są dostępne w rubryce „Dokumenty“.

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół ok. 30 % do 40 %.

Stan: 13.03.2019 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/530.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl