Informacje dla wnioskodawców

Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

 • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie do 12 tys. euro, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

„PNFN jest w trakcie opracowywania strategii. Wyniki tego procesu opublikujemy prawdopodobnie w grudniu 2017r. Oczekujemy istotnych zmian priorytetów tematycznych, mogą również nastąpić zmiany w procedurach i wytycznych wspierania. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (prosimy koniecznie o sprawdzenie stron Fundacji, aby się dowiedzieć o ewentualnych zmian):
15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
1 kwietnia: termin składania wniosków w głównym konkursie
początek maja: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie
15 maja: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
początek października: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie“

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części:

 • opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach)
 • plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim)
 • formularz podpisów

Proszę się zapoznać z „Instrukcją dla uproszczonego konkursu“. Powyższe formularze wnioskowe oraz instrukcja są dostępne w rubryce „Dokumenty“.

Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół ok. 20 do 30%.

Stan: 17.07.2017 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/530.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl