Wspierane Projekty

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 303 polsko-niemieckim projektom naukowym na łączną kwotę 8.429.355 euro.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych realizowane wspólnie przez naukowców i studentów z obu krajów. Wśród nich znajdują się między innymi projekty badawcze, konferencje naukowe oraz kilka programów stypendialnych. W kategorii projektów badawczych zostały wprowadzone cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

Transgraniczne procesy metropolizacji w aglomeracji szczecińskiej, Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989 czy utworzenie sieci na rzecz mediacji i zarządzania konfliktami w regionie przygranicznym Słubic i Frankfurtu nad Odrą – to niektóre z dotychczas wspieranych przez Fundację projektów.

Dotacje 2009-2015 Pobranie
Dotacje 2016 Pobranie
Dotacje 2017 Pobranie
Dotacje 2018 Pobranie


Stan: 03.05.2019 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/473.php)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl