Informacje dla wnioskodawców

Co wspieramy

Wspieramy przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Informacje o konkursach

PNFN przyznaje dotacje w dwóch oddzielnych konkursach:

Średnio jedna trzecia wniosków jest rozpatrywana pozytywnie. Składanie wniosków do Fundacji możliwe jest tylko na formularzach dostępnych na tej stronie internetowej.

Nie przyznajemy dotacji na:

 • Projekty z dziedzin naukowych spoza głównego obszaru wspierania (np. nauk medycznych, technicznych lub ścisłych)
  Fundacja przyznaje dotacje na projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Projekty pojedynczych osób, w tym także indywidualne stypendia na cele naukowe (np. pobyty badawcze lub studyjne)
  PNFN finansuje wyłącznie partnerskie projekty realizowane przez naukowców polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych. Udział dalszych partnerów z innych krajów nie jest wykluczony.
 • Publikacje nie związane z projektami Fundacji
  Koszty druku lub tłumaczenia są dotowane, jeśli dana publikacja jest wynikiem projektu wspieranego przez Fundację.
 • Projekty bez szczególnego odniesienia do tematyki polsko-niemieckiej (np. konferencje z małym udziałem polskich i niemieckich uczestników)
  Uczestnictwo osób z innych krajów oraz dodatkowe wątki spoza relacji polsko-niemieckich są dopuszczalne.

 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/451.php)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl