Władze Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Zarząd

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Zastępca przewodniczącej)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Rektor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

 

Kuratorium

Sekretarz stanu
Cornelia Quennet-Thielen
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

Sekretarz stanu
Prof. dr hab. Aleksander Bobko 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej
(Zastępca przewodniczącej)

Dr. hab. Marek Cichocki
Profesor Collegium Civitas w Warszawie

Dr Andreas Görgen
Kierownik Departamentu ds. Kultury i Komunikacji
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr Martina Münch
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Anne Quart
Sekretarz stanu ds. europejskich i ochrony konsumenta
Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący rady naukowej)

Dr Dietmar Woidke
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski
(Zastępca przewodniczącego)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Luise Schorn-Schütte
Seminarium Historyczne
Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/445.php)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl