Członkowie władz

Stan: 08.05.2020

Zarząd

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Zastępca przewodniczącej)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Rektor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

 

Kuratorium

Susanne Burger
Kierowniczka Departamentu Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej 
w Edukacji i Nauce
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

N.N. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Zastępca/zastępczyni przewodniczącej)

Vito Cecere 
Pełnomocnik ds. polityki zagranicznej w dziedzinie badań naukowych, edukacji i kultury  
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr. hab. Marek Cichocki
Profesor Collegium Civitas w Warszawie

Dr Manja Schüle
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący rady naukowej)

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Pełnomocnik ds Stosunków Brandenbursko-Polskich 
Ministerstwo Finansów i do Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Dr Dietmar Woidke
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki
(Zastępczyni przewodniczącego)

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZiP)
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prof. dr hab. Luise Schorn-Schütte
Dawniej: Seminarium Historyczne, Uniwersytet im. Goethego we Frankfurcie nad Menem

Dr. Tadeusz Szawiel
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski 

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/445.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Dr. Ewa Trutkowski
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: trutkowski@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
   (urlop wychowawczy do 10.2020 r.)
  • Zastępczyni dyrektora / Kierownik projektów
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl